Képzés a vidékért


Európában is egyedülálló kezdeményezést vitt sikerre a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara, mely egyesületünk tapasztalataira építve kezdte el vidékfejlesztő szociális munkás képzését. Az intézmény Az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-5.4.4-09/2-c-2009-0007 számú pályázatának keretében 38 hallgató kezébe adott felsőfokú képzettséget igazoló papírt.  

“Ez a pályázat két tudományterület pályázata, gyakorlatilag az egyik a szociális munka mint segítő tudomány, társadalom tudomány, a második pedig a vidékfejlesztés- az agrárium, a közösségek irányában tett fejlesztési csomag.” - foglalta össze a képzés főbb szegmenseit  Dr. Szarvák Tibor tanszékvezető egyetemi docens.

A három féléves program lebonyolítására 39 millió forintot nyer a pályázó. A modellképzés iránt megmutatkozó érdeklődét mutatja, hogy Záhonytól- egészen Zalaegerszegig voltak hallgatók. A jelentkezők nagyobbik fele már rendelkezett diplomával, ők betétlapot kaptak az eredeti képzésüket igazoló dokumentumba. Tanulságos volt a szakdolgozat témák választása is. A tanya, a külterületi világ társadalma, a vidék problémái elevenedtek meg az írásokban.  


A Szolnokon rendezett programzáró konferencián a Vidékfejlesztési Minisztérium osztályvezetője, Kiss Zoltán is részt vett. A szaktárca képviselője elmondta, hogy a márciusban elfogadott, 10 évre iránymutatást adó nemzeti vidékstratégia, a Darányi Program és minden- a vidék “feltámasztására” irányuló erőfeszítéssel méltó összhangban van a kezdeményezés: “Kellenek azok az elképzelések amelyek a helyi közösségekben megfogalmazódva aztán följutnak a szakminisztériumi szintekig ahol a jogszabályi- illetve forrásoldal hozzárendelése történhet meg ezeknek.”


Egyesületünk elnöke, Bali István a sajtó érdeklődésére elmondta, a felkérésre adott válasz csakis “igen” lehetett. Az egyesület fontos feladata, hogy évtizedes tapasztalatait minden adandó alkalommal a vidék felemelésének szolgálatába állítsa: “A Jászberényi Campus szándékát az első pillanattól fogva fontos missziónak tekintettük. Tekintve, hogy hazánk lakosságának csaknem 80%- a vidéken él, a rájuk irányuló figyelem felkeltésére minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadnunk.”


 A kijelentéshez kapcsolódva Szolnok alpolgármestere Dr. Kállai Mária leszögezte: ““A vidékfejlesztés egyfajta közösségfejlesztés is és külön értéke ennek a projektnek, hogy magát a fejlesztés a közösségek oldaláról fogja meg.”


A konferencián az esetleges folytatás lehetősége is szóba került. A projektgazda- amennyiben erre anyagilag is lehetőség nyílna-úgy véli, a programba a jövőben a humán képzettségű hallgatókon túl a reál végzettségű érdeklődők felé is mindenképpen nyitni kell.


Home hirek project sajto galeria partnerek